In 10 stappen naar een verkeersveilige school

6 september 2017

Steeds meer scholen gaan fuseren, verhuizen of (ver)bouwen. Een nieuwe situatie vraagt natuurlijk om een kritische blik op de nieuwe verkeerssituatie rondom de school. In 10 stappen naar een verkeersveilige school met Veilig Verkeer Nederland.

Thumbnail

1. Wie gaat zich inzetten voor de verkeersveiligheid?

Als een school wordt gebouwd of verbouwd is er veel aandacht voor de inrichting, voorzieningen en aankleding. Aan verkeersveiligheid wordt vaak veel te weinig, of helemaal niet, gedacht. Wij willen benadrukken dat dit juist één van de onderwerpen is die al vanaf het begin meegenomen moeten worden in de plannen. Want waar gaan de leerlingen veilig oversteken? En moeten ze het hele plein over om hun fiets te stallen?

Vanuit de school moet een verantwoordelijke voor verkeersveiligheid worden aangesteld, net als een verkeerskundige van de gemeente. Zij moeten ook rekening houden met de verkeersveiligheid van de schoolhuisroutes. Van de school wordt verwacht dat zij een verkeerscommissie samenstellen. Ouders helpen een handje mee. En bewoners rondom de school moeten serieus worden genomen als zij vragen of bedenkingen hebben.

2. Hoe betrek je de toekomstige gebruikers bij de plannen?

De verkeerscommissie heeft als taak om alle gemaakte afspraken te communiceren. De belangen van ouders, leerlingen en bewoners zullen waarschijnlijk botsen en het is belangrijk dat iedereen wordt gehoord. De behoeftes, meningen en vragen kunnen worden verzameld door middel van (online) enquêtes.

3. Op welke locatie wordt de school gevestigd?

Als de school in een nieuwbouwwijk komt, dan is het belangrijk om rekening te houden met de schoolhuisroutes, de snelheid waarmee auto’s door de straat (mogen) rijden, de mogelijkheden om te parkeren of kinderen uit te laten stappen en de hoeveelheid verkeer. Scholen die worden verbouwd kunnen leren van de vorige verkeerssituatie.

4. Welke gegevens zijn belangrijk?

Om knelpunten bij het nieuwe schoolgebouw te voorkomen is het slim om na te denken over de volgende zaken:

  • Hoeveel leerlingen komen straks op de locatie en in welke groepen zitten ze?
  • Wordt de afstand van de school-huis-route groter?
  • Hoe gaan de kinderen straks naar school?
  • Waar wonen de kinderen en wat worden de loop-, fiets- en autoroutes?
  • Hebben deze verkeersstromen straks last van elkaar?
  • Welke vragen, aandachtspunten en zorgpunten zijn er?
  • Welke tips en adviezen zijn er?
  • Welke ervaringen zijn bij andere soortgelijke trajecten opgedaan?
Thumbnail

5. Hoe lopen straks de schoolhuisroutes?

Voor kinderen is het het beste als de school op een centrale plek ligt, waar de intensiteit en snelheid van het verkeer laag is. Er moet in kaart worden gebracht waar de leerlingen wonen en welke route ze nemen naar school. Aan de hand van deze kaart kan worden bekeken waar de knelpunten zitten.

6. Hoe wordt de schoolomgeving ingericht?

Als een schoolomgeving slim wordt ingericht, dan is dat goed voor de verkeerssituatie. Er moet rekening worden gehouden met de verschillende manieren waarop kinderen arriveren en het is slim om het zo makkelijk mogelijk te maken voor voetgangers en fietsers. Zo worden kinderen (en vooral hun ouders) gestimuleerd om op deze manier te komen. Binnen de schoolzone moet de snelheidslimiet laag zijn. Jonge kinderen gebruiken meestal een andere ingang dan de oudere kinderen, zodat de wachtende ouders de bovenbouw niet in de weg staan. Een goede wachtruimte voor de ouders is verstandig, net als een praktische Kiss and ride strook, waar maar van één kant ingereden kan worden.

7. Welke gedragsafspraken gaan gelden?

Het grootste deel van het verkeer wordt gevormd door de ouders. Dat is mooi, want de verkeersveiligheid van hun kinderen is natuurlijk ook in hun eigen belang. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt door de medewerkers van de school, leerlingen en hun ouders. De afspraken worden vastgelegd in een verkeersplan en gaan onder andere over parkeren, de Kiss and ride strook, het ontmoedigen van autogebruik en het wachten op kinderen.

8. Wat is nodig voor verkeersveilig gedrag van alle gebruikers?

Een slimme inrichting zorgt ervoor dat goed verkeersgedrag rond de school wordt gestimuleerd. Daarom moet de verkeersinrichting al vanaf het begin af aan bij het plan horen. De mogelijkheden om achteraf aanpassingen te doen zijn vaak beperkt.

9. De school is klaar! Wat doen we om een goede, veilige start te maken?

De school is klaar, de afspraken zijn gemaakt en de lessen kunnen beginnen. Mensen zijn gewoontedieren, maar bij een nieuwe school zijn er nog geen gewoontes. Je kunt als school of verkeerscommissie in kaart brengen wat de beste oversteekplekken zijn, waar de ingangen van de school zijn en waar auto’s geparkeerd kunnen worden. Als de grootste groep het direct goed doet, dan zullen anderen dit gedrag volgen.

10. Hoe zorgen we ervoor dat het verkeersveilig blijft?

Een goede start is fijn, maar de verkeerssituatie rondom de school moet ook in de toekomst veilig blijven. Door toezicht wordt ervoor gezorgd worden dat zowel leerlingen als ouders de regels volgen. Meestal gaat het mis als (nieuwe) ouders niet op de hoogte zijn van de afspraken. De afspraken kunnen dus bijvoorbeeld in de nieuwe schoolgids en nieuwsbrieven worden verspreid.

Verkeersouder worden?