Gedrag van kinderen in het verkeer

6 september 2017

Kinderen gedragen zich in het verkeer anders dan volwassenen. Kinderen zijn vaak nog niet voldoende ontwikkeld. Zo heeft een zevenjarige nog niet voldoende competenties om echt veilig over te kunnen steken. Daarom is het voor hen moeilijk om op de - in de ogen van volwassenen - juiste manier over te steken. Het is belangrijk om te onthouden dat deze leeftijdsgroep er mentaal nog niet toe in staat is.

Thumbnail

Zelfstandig naar de basisschool

Kinderen in Nederland gaan gemiddeld vanaf negen jaar zelfstandig naar school. Deze jonge kinderen zijn helaas ook één van de grootste risicogroepen in het verkeer. In 2015 overleden tien jonge kinderen door deelname aan het verkeer en vielen er 729 gewonden. Veilig Verkeer Nederland zet zich al tientallen jaren in voor veiliger verkeer, maar ook voor verkeerseducatie. Het Verkeersexamen wordt bijvoorbeeld al sinds 1932 gehouden.

Verkeerseducatie door ouders

Ouders zijn degene die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de verkeerseducatie van hun kinderen. Door kinderen te stimuleren kunnen ze sneller (zelfstandig) aan het verkeer deelnemen. Ouders kunnen bijvoorbeeld hun kind leren oversteken, maar ook de route voor het verkeersexamen fietsen en de verkeersborden oefenen. Kinderen leren nog steeds het meest door te doen: hoe meer verkeerservaring een kind opdoet, des te sneller kan het zelfstandig naar school lopen of fietsen.

Verkeerseducatie op de basisschool

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor verkeerseducatie.

Er zijn twee kerndoelen:

  • Kinderen kennen de verkeersregels en de betekenis van verkeersborden. Zij kunnen deze kennis toepassen in de verkeerssituaties in hun omgeving.
  • Kinderen zijn in staat op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen als voetgangers, fietsers en als zelfstandige gebruikers van het openbaar vervoer.

Scholen mogen zelf invullen hoe verkeerslessen worden gegeven. De verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland bestaat uit verschillende lespakketten per leeftijdsgroep. De praktijklessen kunnen worden gegeven met behulp van Verkeersouders en kinderen uit hogere groepen.

Kinderen in het verkeer op leeftijd

Een groot deel van de ouders (61%) vindt hun kind te jong om zelfstandig naar school te laten gaan. Binnen de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland wordt rekening gehouden met de vaardigheden van kinderen op leeftijd. Bij het opstellen van het programma wordt rekening gehouden met de doelgroep die tussen de vier en twaalf jaar is en we richten ons voornamelijk op voetgangers.

Lees meer over het gedrag van kinderen in het verkeer