Gedrag van kinderen in het verkeer: groep 7 & 8

6 september 2017

De meeste kinderen uit groep 7 en 8 komen zelfstandig naar school. Ze kunnen fietsen in een rechte lijn, hun hand uitsteken en ook nog achterom kijken. Veilig Verkeer Nederland zet zich in voor deze jonge weggebruikers, door automobilisten en ander verkeer erop te wijzen dat jonge kinderen een zeer kwetsbare groep in het verkeer zijn.

Verkeersinzicht kinderen groep 7 & 8

Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen zelfstandig fietsen. Veel kinderen geven aan dat ze het leuk vinden om te fietsen, maar dat ze het verkeer vaak ook moeilijk en eng vinden. De wegen zijn smal, het verkeer druk en de kruispunten onoverzichtelijk. Grote vrachtwagens, tractoren en onvoorzien gedrag van andere weggebruikers vinden ze lastig. Hoewel kinderen uit de bovenbouw al best groot lijken, blijven het gewoon kinderen. Het verantwoordelijkheidsgevoel is ook nog niet zo groot op deze leeftijd: 50% van de kinderen denkt dat hun gedrag alleen fout is als dat tot schade leidt. Ook lukt het slechts 50% van de kinderen om aanwezig ander verkeer op tijd te zien en te begrijpen waar dit verkeer heen gaat. De concentratie en aandacht verbeteren duidelijk als kinderen ouder worden.

VVN Verkeersmethode voor groep 7 en 8

Onze verkeersmethode voor groep 7 en 8 zit boordevol interactieve opdrachten, digibordlessen en de Situatiemaker waarmee je lokale verkeerssituaties kunt behandelen. Je krijgt 16 lessen van 30 minuten. Een heel schooljaar vol uitdagende verkeerslessen! Lees meer over de VVN Verkeersmethode voor groep 7 en 8

VVN Schoolpleinpakket vernieuwd: eenvoudig en leerzaam

Het Schoolpleinpakket is het praktijkdeel van de VVN Verkeersmethode geschikt voor groep 1 t/m 8 en compleet vernieuwd. Leerlingen oefenen en leren hiermee vaardigheden zoals oversteken, veilig afslaan, voorrang geven en nog veel meer nuttige dingen. In het pakket zitten onder andere verkeerslichten, een zebrapad, hesjes en verkeersborden. De lessen staan op handige overzichtelijke opdrachtkaarten en met het bijgeleverde stoepkrijt kunnen de situaties op het plein worden getekend, zoals ze op de opdrachtkaarten staan afgebeeld. De opdrachtkaarten kunnen door een leerkracht worden gegeven, maar ook door Verkeersouders en bovenbouwleerlingen.

Oefenen voor het Verkeersexamen

Het is heel zinvol voor leerlingen uit groep 7 en 8 om het VVN Verkeersexamen te oefenen.  VVN stimuleert kinderen en hun ouders om meer in de praktijk te oefenen. Ga dus lekker samen op pad! De theorie oefen je met onze oefensite. Je kunt voorafgaand aan het VVN praktisch Verkeersexamen ook de examenroute oefenen.

Blijf uit de dode hoek!

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben samen een leuke, leerzame en levendige les ontwikkeld om je te laten zien hoe je met vrachtauto’s in het verkeer om moet gaan en wat je daar zelf aan kunt doen. Het wordt er namelijk een stuk veiliger op als je zichtbaar bent in het verkeer.

Lees meer over het gedrag van kinderen in het verkeer