Parkeren rondom basisscholen

6 september 2017

Auto’s rondom basisscholen leveren al snel gevaarlijke situaties op. Voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar en kinderen letten niet altijd goed op. Voetgangers, fietsers en automobilisten komen elkaar vlak voor schooltijd allemaal tegen bij de ingang van de school. Met een aantal eenvoudige richtlijnen voor het parkeren rondom basisscholen kan de verkeersveiligheid worden verbeterd.

Waar mag je parkeren rondom basisscholen?

In principe mag een automobilist parkeren in de speciale parkeervakken, maar ook overal in straten waar een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur geldt. Het is belangrijk dat kinderen die fietsend of lopend naar school komen geen last hebben van de auto’s rondom school.

Waar mag je niet parkeren rondom basisscholen?

Er zijn een aantal wettelijke regels waar je niet mag parkeren, maar ook een aantal niet-wettelijke regels waar het beter is om niet te parkeren.

Een aantal plekken waar je niet mag parkeren:

  • Op kruispunten, stoepen, in bochten of voor de uitritten van bewoners;
  • Voor de ingang en uitgang van school;
  • Op de plek waar kinderen oversteken (zebrapad, wandelpad, fietspad);
  • Doodlopende straten waar je achteruit moet rijden om weg te kunnen rijden;
  • Andere plekken waar je achteruit moet rijden.

Kiss and ride

Een Kiss and ride strook is een handige en veilige oplossing voor ouders die hun kinderen afzetten, maar niet mee naar binnen gaan.

De Kiss and ride strook is het veiligst als er aan de volgende elementen wordt gedacht:

  • Dichtbij de ingang, zodat ouders hun kind het plein op zien lopen;
  • Kinderen kunnen uitstappen aan de kant van de stoep;
  • Kinderen hoeven niet over te steken;
  • Een strook moet niet te lang zijn: ouders moeten direct weer verder rijden en niet parkeren;
  • Auto’s kunnen maar vanuit één kant de strook inrijden.

Tip: Geef een leuk regionaal karakter aan de Kiss and ride strook, door hem in Friesland bijvoorbeeld de Tút en Derút strook te noemen.

Afspraken rond parkeren bij scholen

Om in te schatten welke afspraken er gemaakt moeten worden voor het parkeren rondom basisscholen, moet eerst duidelijk zijn wat de vraag is. Hoeveel leraren en andere medewerkers komen met de auto naar school? En hoeveel ouders brengen hun kinderen met de auto naar school? Na de inventarisatie naar de vraag, volgt een inventarisatie van het aantal parkeerplekken zonder overlast voor kinderen en de omgeving. Vaak zijn er meer parkeerplekken in de buurt dan wordt gedacht, maar moet er een klein stukje voor worden gelopen. Het is leerzaam voor de kinderen in de bovenbouw om deze parkeerplekken in kaart te brengen als onderdeel van hun verkeersles.

Op voeten en fietsen naar school

Het is leerzaam voor basisschoolkinderen om zelf naar school te lopen of fietsen. Wij raden ouders dan ook aan om hun kind(eren) zelfstandig naar school te leren lopen of fietsen. Scholen kunnen het project Op voeten en fietsen naar school van Veilig Verkeer Nederland gebruiken om dit te stimuleren. Want het is niet alleen goed voor het zelfvertrouwen van kinderen en gezond: het zorgt ook voor minder auto’s in de buurt van school.