Leerkracht helpen als verkeersouder

Een Verkeersouder is een vrijwilliger die helpt op de basisschool. Verkeersouders zijn nodig omdat leerkrachten nauwelijks tijd hebben om verkeerslessen te geven. Verkeersouders helpen bijvoorbeeld om het gebied rond school veiliger te maken of om kinderen veilig te laten oversteken. Als Verkeersouder kun je ook de leerkracht helpen met verkeerslessen en acties op het gebied van verkeersveiligheid. Door de taken te verdelen tussen meerdere personen, blijft er meer tijd over voor praktische verkeerslessen.

Verkeerslessen op school

Als ouder leer je je kind fietsen, maar ook wat de regels in het verkeer zijn. Het is heel leerzaam voor kinderen om zelf naar school te lopen of fietsen. Ook op scholen wordt er aandacht besteed aan verkeersveiligheid: daarom worden er verkeerslessen gegeven. Toch kan het voorkomen dat er geen tijd is voor praktijklessen of andere verkeersactiviteiten tijdens de les. Als Verkeersouder kun je de leerkracht helpen. Veel activiteiten of praktische lessen worden gegeven in kleine groepjes en het kan dus de nodige tijd kosten om alle kinderen aan bod te laten komen.

Helpen met fietscontrole

Om veilig naar school te kunnen fietsen hebben kinderen een fiets nodig die aan de eisen voldoet. Door een fietscontrole uit te voeren kan worden bepaald of een fiets veilig is. Leraren en Verkeersouders maken gebruik van het kopieerblad fietscontrole om de fiets stap voor stap te controleren. Op het blad staan negentien stellingen over de fiets, zoals ‘het zadel zit goed vast’ en ‘er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets’. Voor het Verkeersexamen moeten de stellingen één tot en met veertien met ‘ja’ worden beantwoord. Is dit niet het geval, dan voldoet de fiets niet aan de wettelijke eisen en mag hij niet worden gebruikt voor het praktijkdeel van het examen. Het is dus heel belangrijk om bijvoorbeeld jaarlijks een fietscontrole op school te organiseren. Hoe meer ouders of verzorgers de leerkracht helpen, des te sneller zijn alle fietsen gecontroleerd!

Voorbereiden op het praktisch verkeersexamen

Elk jaar doen kinderen van de basisschool Verkeersexamen. Dit bestaat uit een schriftelijk- en praktisch Verkeersexamen. De route van het praktisch Verkeersexamen kun je oefenen met je eigen kind voordat het echte examen plaatsvindt. Op de dag van het examen kun je de leerkracht helpen, door vrijwillig op de route te staan om de kinderen te beoordelen. Je krijgt hiervoor een controlelijst die ingevuld moet worden. Door kinderen een Verkeersexamen af te laten nemen maak je ze bewust van veilige deelname aan het verkeer.

Helpen met verkeersacties op school

Naast het Verkeersexamen zijn er ook andere manieren waarop je als verkeersouder de leerkrachten kunt helpen. Zo is er bijvoorbeeld de Zichtbaarheidsactie waarbij ouders en kinderen worden voorgelicht over reflectie en verlichting in het verkeer, inclusief een check van de fietsen van de kinderen. Of een van de andere verkeerspakketten die Veilig Verkeer Nederland maakt voor scholen en verkeersouders, zoals Op voeten en fietsen naar school, waarmee kinderen en ouders worden uitgedaagd om vaker lopend of fietsend naar school te komen. Dat is niet alleen gezond en leerzaam, maar ook een effectieve manier om de verkeerschaos rond basisscholen aan te pakken. Kijk hier voor een overzicht van de verkeersprojeten.

Er zijn veel manieren waarop je als Verkeersouder en ouder of verzorger de leerkrachten kunt helpen. 

Vind je verkeersveiligheid belangrijk? Help jij de leerkracht met verkeersveiligheidslessen? Geef je dan snel op als verkeersouder!