Praktische verkeersprojecten op jouw school

Heeft jouw school een VVN verkeersouder of gaat deze er in de toekomst komen? Meld je school dan aan voor de VVN Praktische verkeersprojecten voor scholen en verkeersouders. Met dit lidmaatschap, speciaal voor basisscholen, kunnen verkeersouders en leerkrachten elk jaar vier gratis VVN verkeerspakketten bestellen.

Gratis verkeerspakketten


In de speciale VVN verkeerspakketten zit al het materiaal wat de verkeersouder nodig heeft voor speciale acties. Zo is er bijvoorbeeld het pakket Veilig op de Fiets voor een actiedag waarbij fietsen worden gecontroleerd op veiligheid. Kijk hier uit welke pakketten je kan kiezen

De verkeerspakketten sluiten aan op de Doorlopende Leerlijn Verkeerseducatie in het Basisonderwijs die Veilig Verkeer Nederland heeft ontwikkeld als basis voor de ontwikkeling van verkeersmethodes en -materialen.

Het uiteindelijke doel van verkeerseducatie op school en thuis is om kinderen veilig zelfstandig te laten deelnemen aan het verkeer. Kinderen in de basisschoolleeftijd leren omgaan met het verkeer door te doen!  Onze verkeerspakketten dragen hier aan bij. Niet alleen zitten er in het pakket een handleiding met instructies, maar ook de materialen die nodig zijn om een actie, praktische les of project te organiseren. In elk pakket zit voldoende actiemateriaal voor honderd kinderen.


Kosten VVN Praktische Verkeersprojecten voor scholen

De kosten voor het lidmaatschap Praktische Verkeersprojecten bedragen €95 per kalenderjaar. Het is mogelijk dat jouw school recht heeft op subsidie hiervoor. Heb je vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met één van de VVN regiokantoren.

Meld jouw school aan voor de VVN Praktische Verkeersprojecten!

Ben je nog geen verkeersouder maar vind je verkeersveiligheid wel een belangrijk thema?