Schoolomgeving: parkeerproblemen

Parkeren rondom basisscholen

Auto’s rondom basisscholen leveren al snel gevaarlijke situaties op. Voetgangers en fietsers zijn kwetsbaar en kinderen letten niet altijd goed op. Voetgangers, fietsers en automobilisten komen elkaar vlak voor schooltijd allemaal tegen bij de ingang van de school. Met een aantal eenvoudige richtlijnen voor het parkeren rondom basisscholen kan de verkeersveiligheid worden verbeterd.

Verkeerschaos rond de basisschool

Kinderen en het verkeer: dat kan een gevaarlijke combinatie zijn. Juist op plekken waar veel kinderen zijn, zoals rond een basisschool, is het heel belangrijk om een veilige verkeerssituatie te creëren. Veilig Verkeer Nederland brengt in kaart hoe verkeerschaos kan ontstaan en ook wat mogelijke oplossingen zijn.