Mag je met elektrisch speelgoed op de openbare weg?

22 november 2019

Elektrische voertuigen of is het ‘speelgoed’? Je ziet ze steeds meer in het straatbeeld.

Electrisch speelgoed

Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijkt dat de regels in de meeste gevallen niet bekend zijn. Elektrische vervoermiddelen of ‘speelgoed’ zoals elektrische skateboards, -hoverboards en -steps zijn veelgevraagde cadeaus voor de komende feestdagen. Vaak weten ouders niet dat deze vervoermiddelen verboden zijn op de openbare weg. Ook op het fiets- of voetpad.

VVN vraagt ouders alert te zijn en hun kinderen niet de straat op te laten met dit speelgoed en roept leveranciers om hun verantwoordelijkheid te nemen door bij de verkoop duidelijk aan te geven of het betreffende vervoermiddel is toegestaan in het Nederlandse verkeer. 

Er is een RDW-overzicht van 16 goedgekeurde elektrische voertuigen. Staat het elektrische voertuig dat je hebt aangeschaft daar niet tussen dan is het niet toegestaan voor gebruik op onze wegen. Waar mag je ze dan wel gebruiken? Op privé terrein, in je tuin, of op het schoolplein als de schoolregels dit toestaan.