Oefen jij met je kind in het verkeer?

28 februari 2018

Kijken of er iets aankomt als je oversteekt, je doet het misschien vanzelf. Maar hoe vaak staan we er bij stil dat veilig verkeer begint bij die kleine beslissingen van elke dag? 
Als ouders doen we wat we kunnen om kinderen veilig op weg te sturen. Maar wat voor ons vanzelfsprekend is, kan voor een kind een belangrijk leermoment zijn..

Je kunt een kind heel goed uitleggen hoe het op de juiste manier oversteekt. Maar uiteindelijk leer je het beste door te doen. De verschillende stappen van een handeling blijven goed hangen als een kind kan terugdenken aan het oefenen. Vooral van erg jonge kinderen kun je nog niet verwachten dat ze de verschillende risico’s in het verkeer al kunnen inschatten. Maar vroeg beginnen helpt enorm! Door veel te oefenen met ouders kunnen kinderen sneller veilig deelnemen aan het verkeer.

Hoe kun je het beste oefenen?

 

Het is vaak niet eens nodig hier extra tijd voor vrij te maken. Je kunt heel goed gebruikmaken van de verkeerssituaties van elke dag. Neem bijvoorbeeld dat gevaarlijke kruispunt onderweg naar school. Of de spoorwegovergang bij de voetbalvereniging. Gebruik deze momenten om te laten zien hoe het moet, en om even samen te oefenen. 

Oefenen is makkelijk: vraag  je kind of het veilig is om over te steken. Ook kun je samen het inschatten van aankomend verkeer oefenen. ''Hoelang zou het duren voor dat die auto daar bij je is?'' Kinderen leren dit uiteindelijk het beste door in het echte verkeer te oefenen. 

Een voorbeeldoefening: 

 

  • Als er verkeer aan komt rijden, laat je kind dan het moment raden waarop er niet meer kan worden overgestoken.
  • Zodra hij ''nee'' zegt begin je te tellen. Stop met tellen op het moment dat de auto of (brom)fietser passeert. 
  • Duurt het 8 tot 10 tellen voordat de auto bij jullie is? Dan heeft hij het bedoelde moment goed herkend. Passeert het voertuig jullie bijvoorbeeld al als je bij 4 seconden bent? Dan is deze veel sneller dan jouw kind denkt. Rijdt het voertuig voorbij als je bijvoorbeeld bij 12 bent, dan heeft jouw kind te vroeg ''nee'' gezegd. 
  • Herhaal deze oefening regelmatig zodat je kind leert inschatten. Kinderen hebben hier nog tot ca. 10 - 11 jaar moeite mee. 

Houd er wel rekening mee dat kinderen een smaller blikveld hebben en dus minder overzicht op het verkeer. Blijven herhalen dus! En leg de focus niet alleen op wat een kind moet doen, maar vertel ook waarom deze handelingen juist zo belangrijk zijn. 

Zit je met je kind in de auto? Dan is dit een goede kans om het verkeer vanuit het perspectief van een automobilist te laten zien. Laat bijvoorbeeld zien hoe slecht fietsers zonder licht in het donker zichtbaar zijn. Of wat er gebeurt als iemand geen richting aangeeft. 

Ga zo vaak mogelijk met je kind lopend of fietsend naar school. Zo doet hij veel ervaring op, en oefening baart kunst. 

 

En ten slotte: Geef zelf altijd het goede voorbeeld! Veilig verkeer doen we samen.

Wil je een steentje bijdragen aan verkeersveiligheid voor kinderen in Nederland?