Verkeerschaos rond de basisschool

6 september 2017

Kinderen en het verkeer: dat kan een gevaarlijke combinatie zijn. Juist op plekken waar veel kinderen zijn, zoals rond een basisschool, is het heel belangrijk om een veilige verkeerssituatie te creëren. Veilig Verkeer Nederland brengt in kaart hoe verkeerschaos kan ontstaan en ook wat mogelijke oplossingen zijn.

Verkeerschaos rond basisscholen kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld komen door de infrastructuur:

 • De straat van de school is niet geschikt voor (zoveel) verkeer;
 • Er is geen of onvoldoende parkeergelegenheid voor auto’s of fietsen;
 • Voetgangers, fietsers en automobilisten kruisen elkaars pad;
 • De route van school naar huis is niet veilig.

Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn waardoor verkeerschaos rond de basisschool kan ontstaan:

 • Teveel ouders brengen hun kind(eren) met de auto naar school;
 • Ouders parkeren hun auto op de verkeerde plek;
 • De verkeersregels worden niet gehandhaafd;
 • Kinderen kunnen niet fietsen.
Thumbnail

Wat zijn de oorzaken van verkeerschaos rond de basisschool?

Om verkeersproblemen rond de basisschool in kaart te brengen kun je als Verkeersouder of Verkeerscommissie gebruik maken van de PODOE-methode. Na het inventariseren van het probleem, wordt er gekeken naar de oorzaak: waardoor is het een verkeerschaos rond de basisschool? Voor meer draagvlak, laat je alle ouders meedenken door de ouderenquête veilige schoolomgeving in te vullen. 

Problemen met de infrastructuur

Stel dat er een probleem is met de infrastructuur rond de school, zoals het gebrek aan veilige oversteekplaatsen of parkeerruimte, dan kun je daar melding van maken bij het VVN Participatiepunt. Het is niet eenvoudig om de infrastructuur snel aan te pakken, maar het is zeker niet onmogelijk. Je kunt een melding maken van een verkeersonveilige situatie maken, waarna je advies krijgt. Als medestanders hetzelfde als jij over de situatie denken, dan kun je samen in actie komen. Ook als Verkeersouder krijg je hulp van Veilig Verkeer Nederland. Onze regiokantoren kunnen bijvoorbeeld helpen als je naar de gemeente wilt stappen.

Problemen met verkeersvaardigheid

Als kinderen niet of niet goed kunnen fietsen dan is het uiteraard lastig om veilig deel te nemen aan het verkeer. Ouders moeten ervoor zorgen dat kinderen de verkeersregels kennen en oefenen met fietsen. Het is ook belangrijk om de route van huis naar school samen te fietsen.

Oorzaken van een tekort aan verkeersvaardigheid kunnen zijn:

 • Ouders hebben weinig kennis over verkeersregels en verkeersveiligheid;
 • Ouders oefenen te weinig met hun kinderen;
 • Ouders nemen zelf weinig deel aan het verkeer;
 • School doet te weinig aan verkeerslessen.
Thumbnail

VVN Verkeersmethode

Verkeerslessen zoals de VVN Verkeersmethode, zorgen ervoor dat kinderen veiliger deel kunnen nemen aan het verkeer. Er zijn kerndoelen waarin staat wat leerlingen van de basisschool moeten kennen en kunnen. Scholen mogen zelf weten hoe ze verkeerslessen geven en plannen, maar als vuistregel geldt wel dat alle groepen gemiddeld een half uur verkeersles per week moeten krijgen. Deze les moet voorzien zijn van goed en actueel lesmateriaal voor landelijk gebruik, eventueel aangevuld door materialen die passen bij de lokale situatie*.

De kerndoelen voor basisschoolkinderen volgens VVN:

 • Kinderen kennen de verkeersborden en de verkeersregels en kunnen deze kennis toepassen als ze deelnemen aan het verkeer;
 • Kinderen kunnen op een veilige manier deelnemen aan het verkeer als voetganger, fietser en passagier;
 • Kinderen houden rekening met anderen in het verkeer en dragen zorg voor de veiligheid van anderen;
 • Kinderen kunnen keuzes maken over hun verkeersdeelname op basis van milieu, gezondheid en veiligheid.

 

*Er zijn provincies die subsidie geven voor het aanschaffen van een goede verkeersmethode